Како да се опишеш себеси и некого на француски

Како изгледаш? Како да се опишеш себеси и некого на француски јазик. Користиме соодветен глагол (пр. être -сум) во соодветното време и придавки. Запомнете дека придавките во францускиот јазик се сложуваат по род и по број со именката што ја опишуваат. 

Ex. 1. Il est grand. (Тој е висок.) – Elle est grande. (Таа е висока.)

Ex. 2. Ils sont grands. (Тие се високи.) – Elles sont grandes. (Тие се високи.)
Powered by emaze

Décrire toi-même ou quelqu’un

Како да се опишеш себеси и некого на француски

Како да се опишеш себеси и некого на француски

Facebook Comments

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *