poetry in french

Книгите не касаат

Книгите не касаат

Книгите не касаат- Со оваа активност ја промовиравме француската литература преведена на македонски јазик, го промовиравме францускиот јазик, ги рецитиравме песничките што сами си ги напишавме на француски јазик и јапромовиравме нашата стихозбирка наречена Petits poèmes, делевме маркери за книги…