my family

Семејно дрво

Семејно дрво

Оваа идеја за семејно дрво ја најдов на интернет. Со учениците одлучивме да правиме семејно дрво на измислено семејство. Учениците требаше да го претстават секој член од семејството (име, возраст, професија, физички изглед, што сакаат, што не сакаат). Навистина ни…