dress up

Игра со облекување

Игра со облекување

Оваа игра со облеквање можете да ја искористите на вашите часови по француски јазик. Можете да пробате вака или пак самите да си измислите текст така што учениците ќе треба да разберат и да ја облечат куклата(вежбајќи слушање и разбирање…