celebrities

Мојата омилена ѕвезда …

Мојата омилена ѕвезда …

Моите ученици направија постери од нивната омилена ѕвезда и требаше на интернет да најдат барем една позната личност што не е од Франција, а зборува француски. Така направивме огромен постер од познати личности што зборуваат француски, затоа што француски е…