француски јазик

Зодијачки знаци

Зодијачки знаци

Quel est votre signe du zodiac? или Кој е вашиот зодијачки знак и кои се главните карактеристики на секој од знаците. Зодијачки знаци – Презентација за повторување на сложувањето на придавката во род и во број во францускиот јазик. Signes du…

Се грижам за мојата планета

Се грижам за мојата планета

Денеска во нашето училиште беше одбележан Денот на франкофонијата. Со учениците од VI, VII и VIII одд. од Пехчево и од подрачното училиште во с. Црник приготвивме мала изложба на трудови со еко пораки (Се грижам за мојата планета), а воедно…

Што е франкофонија?

Што е франкофонија?

Франкофонија (фр. la Francophonie ) службен назив „Меѓународна организација на франкофонијата“, е составена од голем број на држави, земји и региони на сите пет континенти во светот кои го користат францускиот јазик како национален, службен, работен и во меѓународните комуникации.

Франкофонија

Франкофонија

Франкофонија (фр. L’OIF) службен назив „Меѓународна организација на франкофонијата“, е составена од голем број на држави, земји и региони на сите пет континенти во светот кои го користат францускиот јазик како национален, службен, работен и во меѓународните комуникации. Франкофонијата е…