игра

Семејство и присвојни придавки

Семејство и присвојни придавки

La Famille et les Adjectifs Possessifs – Оваа игричка може да се игра во парови така што секој ученик влече карта и ја фрла коцката. Користејќи ги зборчињата за семејство треба правилно да употреби барем една од дадените присвојни придавки.…

Какво е времето во …? француски

Какво е времето во …? француски

Quel temps fait il à …? Игричка која ќе ви помогне на часот да ја увежбате лексиката за време и временска прогноза. Ученикот што  ја фрла коцката треба да си избере еден град од Франција и во зависност од тоа…