Семејно дрво

Оваа идеја за семејно дрво ја најдов на интернет. Со учениците одлучивме да правиме семејно дрво на измислено семејство. Учениците требаше да го претстават секој член од семејството (име, возраст, професија, физички изглед, што сакаат, што не сакаат). Навистина ни беше забавно. 

идеја за семејно дрво

идеја за семејно дрво

Моето семејство проект француски јазик

Моето семејство проект француски јзаик

Моето семејство, семејно дрво француски јазик

идеја за семејно дрво

идеја за семејно дрво

Facebook Comments