Мојата соба

Qu’est-ce qu’il y a dans ta chambre? или што има во твојата соба. Матерјали за претставување на нова лексика за домот и мебелот и работен лист за проверка на знаењата. 

 

 

tara-girl-room-md

Facebook Comments