Мојата омилена ѕвезда …

Моите ученици направија постери од нивната омилена ѕвезда и требаше на интернет да најдат барем една позната личност што не е од Франција, а зборува француски. Така направивме огромен постер од познати личности што зборуваат француски, затоа што француски е интересно и кул. 

познати личности што зборуваат француски

познати личности што зборуваат француски

познати личности што зборуваат француски

познати личности што зборуваат француски познати личности што зборуваат француски

Facebook Comments

2 thoughts on “Мојата омилена ѕвезда …