Измислете фраза

Invente une Phrase! Кратка презентазија која ќе ви помогне да ги искористите последните минути од вашиот час играјќи си игричка и правејќи реченици со вашите ученици на тема летен одмор! Се надевам ќе ви послужи!

Плус, еве ви неколку линкови кои ќе им помогнат на вашите ученици подобро да ја совладаат лексиката за летен одмор.
Линк 1:
Линк 2:
Линк 3:
Линк 4:

Facebook Comments