Игра со облекување

Оваа игра со облеквање можете да ја искористите на вашите часови по француски јазик. Можете да пробате вака или пак самите да си измислите текст така што учениците ќе треба да разберат и да ја облечат куклата(вежбајќи слушање и разбирање или читање и разбирање) 
game3 game1 game2

Get Adobe Flash player

Facebook Comments