хуманитарна акција

Се грижам за мојата планета

Се грижам за мојата планета

Денеска во нашето училиште беше одбележан Денот на франкофонијата. Со учениците од VI, VII и VIII одд. од Пехчево и од подрачното училиште во с. Црник приготвивме мала изложба на трудови со еко пораки (Се грижам за мојата планета), а воедно…