рецепт

Рецепти од нашата кујна

Рецепти од нашата кујна

Помогнете им на вашите ученици да напишаат и да презентираат рецепти со помош на вокабуларот за храна и количини на француски јазик. Исто можете да вежбате и  образување и примена на заповеден начин. 

Рецепт за палачинки

Рецепт за палачинки

Рецепти за палачинки: активност на часот по француски јазик. Предложете им на вашите ученици да го приготвите рецептот за палачинки на часот по француски и заедно да дегустирате. Се надевам дека оваа презентација ќе ви биде корисна за часовите по…