разгледници од одмор

Разгледници од одмор

Разгледници од одмор

Со моите ученици само што завршивме мал проект наречен Cartes postales de vacances или разгледници од одмор со различни приказни. ( море, Лондон, Париз, Јапонија, планина, село и др. ).  Пишувајќи ги разгледниците учениците одговорија на следниве прашања:  1. Où…