природен парк

Ја сакам Корзика

Ја сакам Корзика

Корзика е француски остров во Средоземното Море. Пседува разновидна вегетација од која голем дел е заштитен со закон… Powerpoint презентација за вашите ученици полесно да ги совладаат географските поими на француски јазик.