Пехчево

Се грижам за мојата планета

Се грижам за мојата планета

Денеска во нашето училиште беше одбележан Денот на франкофонијата. Со учениците од VI, VII и VIII одд. од Пехчево и од подрачното училиште во с. Црник приготвивме мала изложба на трудови со еко пораки (Се грижам за мојата планета), а воедно…

Сакам француски!

Сакам француски!

J’aime le français! Со цел да ги направиме часовите по француски јазик поинтересни за изучување ги вклучивме учениците од шесто и седмо одделение во неколку европски проекти каде што тие ќе имаат можност да се запознаат со своите врсници притоа…