организација

Што е франкофонија?

Што е франкофонија?

Франкофонија (фр. la Francophonie ) службен назив „Меѓународна организација на франкофонијата“, е составена од голем број на држави, земји и региони на сите пет континенти во светот кои го користат францускиот јазик како национален, службен, работен и во меѓународните комуникации.