опишување на предмет

Загубени предмети

Загубени предмети

Загубени предмети – Многу често ни се случува да изгубиме нешто и тоа нешто да мораме да го опишеме за полесно да се најде. Значи, оваа презентација ќе ви помогне да научите како да опишувате предмети на француски јазик. Како…