ООУ Ванчо Китанов

Сакам француски!

Сакам француски!

J’aime le français! Со цел да ги направиме часовите по француски јазик поинтересни за изучување ги вклучивме учениците од шесто и седмо одделение во неколку европски проекти каде што тие ќе имаат можност да се запознаат со своите врсници притоа…