неопределен

Училишен прибор и неопределен член на француски

Училишен прибор и неопределен член на француски

Неопределениот член означува неопределено суштество или предмет. Во францускиот јазик членот стои пред именката и го означува нејзиниот род и број.   Неопределени членови во францускиот јазик се: Un = машки род еднина     Une = женски род еднина  …