мојот одмор

Мојот одмор француски јазик

Мојот одмор француски јазик

Мојот одмор  Нана и Лок одговараат на прашањата во врска со нивниот одмор. 1. Où passes-tu tes vacances d’habitude? – Каде обично го поминуваш твојот одмор? 2. Combien de temps restes-tu en vacances? – Колку време остануваш на одмор?  3.…