имперфект

Имперфект во францускиот јазик

Имперфект во францускиот јазик

Минатото определено несвршено време или имперфект е граматичко време кое во францускиот јазик се користи за опишување или искажувзње на навики во минатото. Образување на Imparfait или Имперфект  Imparfait се образува така што: 1. Земаме прво лице множина од било кој…