игра со коцки

Какво е времето во …? француски

Какво е времето во …? француски

Quel temps fait il à …? Игричка која ќе ви помогне на часот да ја увежбате лексиката за време и временска прогноза. Ученикот што  ја фрла коцката треба да си избере еден град од Франција и во зависност од тоа…