Ден на франкофонијата

Да живееме заедно

Да живееме заедно

Оваа година, под мотото „Да живееме заедно“ младите франкофони од ООУ „Ванчо Китанов“ – Пехчево ја одбележаа Франкофонијата. Преку многубројните активности ги промовираа темелните вредности на Франкофонијата: солидарноста, мирот, демократијата, човекови права и др.  • продажба на колачи за хуманитарна…

Се грижам за мојата планета

Се грижам за мојата планета

Денеска во нашето училиште беше одбележан Денот на франкофонијата. Со учениците од VI, VII и VIII одд. од Пехчево и од подрачното училиште во с. Црник приготвивме мала изложба на трудови со еко пораки (Се грижам за мојата планета), а воедно…