акција

Си беше еднаш – Минато определено несвршено време

Си беше еднаш – Минато определено несвршено време

L’imparfait de l’indicatif (минато определено несвршено време) искажува минато засведочено дејство. ОБРАЗУВАЊЕ:  L’mparfait се образува кога на основата (која се добива кога од прво лице множина сегашно време од глаголот ќе се тргне наставката – ons) и се додадат следниве…