Ја сакам Корзика

Корзика е француски остров во Средоземното Море. Пседува разновидна вегетација од која голем дел е заштитен со закон…
Powerpoint презентација за вашите ученици полесно да ги совладаат географските поими на француски јазик.

11949924161956446741corsica_patricia_fidi_01.svg.med

Facebook Comments