Јас сум фан на …

Јас сум фан на … Се работи за презентација со која можете да го вежбате глаголот сум во сегашно време, лексика за професии и националности. Се надевам ќе ви се допадне!

Powered by emaze

Celebrities, occupations in French

Facebook Comments