Што сакаш да гледаш?

Одговорете на прашањата од квизот (притиснете на start quiz) Што сакаш да гледаш? користејќи ги информациите од прикачениов документ. 


La Télé

Écrivez des phrases d’après des images!

Facebook Comments