Училишен прибор и неопределен член на француски

Неопределениот член означува неопределено суштество или предмет. Во францускиот јазик членот стои пред именката и го означува нејзиниот род и број.  

Неопределени членови во францускиот јазик се:

Un = машки род еднина     Une = женски род еднина    Des = двата рода множина

Ex. J’ai un livre. – Јас имам книга. => J’ai des livres. – Јас имам книги. .
C’est une fille. – Ова е девојче. => Ce sont des filles. – Овие се девојчиња.

Пред именки што означуваат професија не се пишува неопределен член. 

Ex. Il est acteur. – Тој е актер.

Elle est chanteuse. – Таа е пејачка.

Неколку вежби за наставници и ученици.

УЧИЛИШЕН ПРИБОР
 
classroom objects in French

Facebook Comments

One thought on “Училишен прибор и неопределен член на француски