Среќен Божиќ

joyeux_noel_greeting_cards_pk_of_20

Пронајди ги зборчињата што се однесуваат на Божиќ. Точните одговори ќе бидат обележани со зелено! Можете да се движите во сите правци!

sapin
boule
ange
Père Noël
bougie
cadeau
renne
traîneau
chaussette
cloches
étoile
lumières de Noël
bûche de Noël
bonhomme de neige

Еве и работен лист со кој може да проверите дали учениците ги запамтиле зборчињата поврзани со Божиќ.

Joyeux Noel


eb9ca68c


joyeux-noel


download (2)


download (3)


download (4)


yule-log-528345__180


images


images (1)


snowman clip art23


img_f0120712aa1

Facebook Comments