Сакам/ Не сакам

Моментално работиме на проект со пријатели од Франција. Учениците навистина уживаа во правењето на сакам/не сакам постерите за нивните другарчиња од Франција кои ќе им помогнат подобро да се запознаат меѓусебно.
Сакам, не сакам постери на француски јазик

Сакам, не сакам постери на француски јазик

Сакам, не сакам постери на француски јазик

Сакам, не сакам постери на француски јазик

Сакам, не сакам постери на француски јазик

Сакам, не сакам постери на француски јазик

Сакам, не сакам постери на француски јазик

Сакам, не сакам постери на француски јазик

I like, I don't like posters

Сакам, не сакам постери на француски јазик

Сакам, не сакам постери на француски јазик

Facebook Comments