Дневни рутини

Дневни рутини – За наставници по француски јазик. Презентација и вежби во врска со дневните рутини и времето на француски јазик. 

 

spongebob

Facebook Comments