Различни, а сепак исти!

Луѓето се разликуваат по многу работи.

1. Јас сакам фудбал.                       5. Имам кафеави очи.

2. Мразам историја.                        6. Имам единаесет години. 

3. Го сакам Хари Потер.                  7. Мразам сирење. 

4. Јас сум русокос/а.

Сепак, иако сме различни, сите ние имаме исти потреби.

1. Јас имам потреба од љубов.                  5. Имам потреба од образование. 

2. Јас имам потреба од пријатели.            6. Имам потреба од облека. 

3. Јас имам потреба од семејство.           7. Имам потреба од храна. 

4. Имам потреба од вода за пиење. 

Различни, а сепак исти! Различни, а сепак исти! Различни, а сепак исти! Различни, а сепак исти! Различни, а сепак исти! Различни, а сепак исти! Различни, а сепак исти! Различни, а сепак исти! Различни, а сепак исти! Различни, а сепак исти! Различни, а сепак исти! Различни, а сепак исти! Различни, а сепак исти! Различни, а сепак исти! Различни, а сепак исти! Различни, а сепак исти! Различни, а сепак исти! Различни, а сепак исти! Различни, а сепак исти! Различни, а сепак исти! Различни, а сепак исти! Различни, а сепак исти! Различни, а сепак исти! Различни, а сепак исти!

Facebook Comments