Разгледници од одмор

Со моите ученици само што завршивме мал проект наречен Cartes postales de vacances или разгледници од одмор со различни приказни. ( море, Лондон, Париз, Јапонија, планина, село и др. ).  Пишувајќи ги разгледниците учениците одговорија на следниве прашања: 

1. Où es-tu tes en vacances?
2. Combien de temps restes-tu en vacances?
3. Avec qui es-tu en vacances?
4. Qu’est-ce que tu fais?
5. Qu’est-ce que tu penses de tes vacances?

Со новите технологии забораваме на едноставните работи во животот!

WP_20150331_006WP_20150330_002sl2sl3WP_20150331_008

Facebook Comments