На час

En Classe/ На час

Овде можете да најдете презентација и работен лист кои можат да ви помогнат да ги совладате главните инструкции што се користат на час.


Facebook Comments