Националности на француски јазик

Воки и презентација за да ја сработите лексиката за националности на француски јазик. 

etre

Општо правило за образување на женски род кај придавките во францускиот јазик е додавање на -е на формата од машки род. (Внимавајте на исклучоците!)

nationalities in French

Facebook Comments