Моето семејство

Стрип со наслов Ma famille или Моето семејство кој можете да го искористите на часот по француски јазик.

1. Répondez aux questions! 

1. Comment s’appelle le frère de Lisa ?
2. Quel âge a la mère de Lisa?
3. Quel âge a Lisa ?
4. Rémi adore
5. Кој обожава мода?
6. Кучето на Лиза обожава да
 
7. Qui adore les fleurs?
8. Quel âge a le chien de Lisa?
9. Où habite Lisa?

Facebook Comments