Колку е часот?

Колку е часот?- Презентација што содржи вокабулар, правила и вежби за кажување на времето на француски јазик? 

Quelle heure est-il?

Facebook Comments