Какво е времето денеска? француски

Quel temps fait-il aujourd’hui? или Какво е времето денеска? Еве ви неколку вежби за да ја увежбате лексиката за време и временска прогноза.

Facebook Comments