Какво е времето во …? француски

Quel temps fait il à …? Игричка која ќе ви помогне на часот да ја увежбате лексиката за време и временска прогноза. Ученикот што  ја фрла коцката треба да си избере еден град од Франција и во зависност од тоа што ќе му падне да каже какво е времето денес во градот што го избрал. Се надевам ќе ви се допадне!

Quel temps …

Facebook Comments