Какво е времето во …? француски II

И повторно лексика за времето и временската прогноза. Quel temps fait il à …? Заокружи го точниот одговор!

Quel Temps

 

Facebook Comments