Искажување на мислење

Што мислиш ти за …? Стрип кој можете да го искористите на часот по француски за искажување на свое мислење. 

Facebook Comments