Животни

Научете некои од зборовите за животни на француски. Презентацијата ви нуди повеќе зборови отколку што можете да запомните. Погледнете ја! 🙂

животни

Facebook Comments