Деновите во неделата

 

calendrier-candidatures

Пронајди ги деновите во неделата (Les jours de la semaine)! Точните одговори ќе бидат обележани со зелено! Можете да се движите во сите правци!

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Facebook Comments

One thought on “Деновите во неделата