Давање на мислење

Како да дадеме мислење на француски јазик? Ова е прилично важно во секојдневниот живот. Како да дадете мислење за некоја книга или филм? Доволно е да ги знаете овие неколку основни фрази. 
Powered by emaze

Facebook Comments

2 thoughts on “Давање на мислење