Броеви на француски од 1 до 20

Броеви: Научете ги броевите на француски јазик од 1 до 20. Во постот има вклучено и изговор. 

броеви на француски

Facebook Comments